31.03.2017

En äkta vilja att utvecklas

Besökte härom dagen Scandic Trans och fick en pratstund med vd Mikael Löfqvist. Diskussionen berörde det allmänna läget inom transportbranschen, e-handelns framfart och dess betydelse för transportbranschen, exportens positiva ökning och digitaliseringens möjligheter.

Det är helt uppenbart att företaget hela tiden söker nya alternativ för att växa och bli ännu bättre på det de gör och man noterar att begrepp som optimism och framåtanda genomsyrar verksamheten när man lyssnar på vad Mikael har att berätta. Många gånger återkommer han i diskussionen till några centrala begrepp i Scandic Trans företagsfilosofi, nämligen betydelsen av leveranssäkerhet, tidtabeller och personlig service. Inom ramen för detta håller man som bäst på att ta i bruk en ny kundportal vilken ger kunden möjlighet att boka transporter ”över nätet” och även följa med hela händelseförloppet fram till att produkten har nått destinationsorten.

 

Hösten 2016 öppnade man en ny terminal i Huddinge, en bit från Stockholm. Läget för terminalen är ypperligt och satsningen har redan gett positiv feedback från kunderna.

 

– Terminalen är öppen dygnet runt och dessutom kan vi erbjuda lagringsmöjligheter åt våra kunder, berättar Mikael. Som ett resultat av denna satsning har vi bl a lyckats optimera lastningen så att vi inte kör med halvfulla bilar.

 

Före årsskiftet utökade man även samarbetet mellan Vasa och Umeå i syfte att effektivera och utöka livsmedelstransporterna mellan Västerbotten och Finland.

Scandic Trans har också haft en positiv personalutvecklig. Idag har man 27 personer på lönelistan av vilka de senaste rekryteringarna gjorts i Huddinge och Helsingborg.

 

Vi önskar Scandic Trans fortsatt framgång med verksamheten

 

Mikael Nyström,

Österbottens Företagarförening (www.osfoto.fi)

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle