COVID-19 INFO

30.4.2020

 

terminalfilm

   Se video: https://vimeo.com/413515698

 

 

17.4.2020

 

Covid19

   https://vimeo.com/410065131

 

26.3.2020

Nyland stängs ner!

Finlands statsråd har 25.3 informerat att Nyland ( Finland) skall spärras av från och med 27.3. Det blir förbjudet att resa in och ut ur regionen om man inte har vägande skäl. Scandic Trans och deras chaufförer påverkas tillsvidare inte av den här begränsningen.

Scandic Trans informerar kontinuerligt sina chaufförer om läget och förfarande gällande Covid-19. Om en chaufför får symptom har företaget gjort upp en plan som följs.

 

20.3.2020

Färjförbindelserna mellan Finland och Sverige begränsas från och med 19.3.2020. All färjtrafik mellan Helsingfors och Stockholm har stannat. Samtliga godsflöden mellan Sverige och Finland går tillsvidare med fartyg som trafikerar mellan Åbo och Stockholm/Kapellskär eller Nådendal och Kapellskär.

Minskningen i färjkapacitet kommer att påverka trafiken, det blir längre körsträckor och det kan förekomma fördröjningar i ledtider. Våra transportledare ger er ytterligare information vid bokningstillfället.

 

12.3.2020

Scandic Trans ledningsgrupp följer hela tiden COVID-19 virusets utveckling och informerar internt om det. Riskanalysen uppdateras regelbundet. Infokanaler är THL och allmän mediebevakning.

 

Personal ( Chaufförer och kontorspersonal) är informerad om hur man skall agera för att minska smittorisk, är informerad om hur man skall agera om man kan vara smittad och arbetshälsovården har skickat ut instruktioner.

 

Myndighetsinstruktioner och kundinstruktioner efterföljs

 

Städning på arbetsplatserna är noggrannare

 

Kontorsdörrar och terminaldörrar är stängda för allmänheten, endast vissa dörrar är möjliga att passera.

 

Transportverksamheten fortsätter som vanligt.

 

 

12.3.2020

Oy Scandic Trans