Bränsletillägg

Oy Scandic Trans Ab följer kontinuerligt prisförändringarna för drivmedel samt deras inverkan på transportkostnaderna. Uppföljningen baserar sig på lastbilstrafikens kostnadsindexutveckling enligt det av Transport och Logistik SKAL / Statistikcentralen publicerade kostnadsindexet för drivmedel 2000.

Bränsletillägget fastställes alltid första dagen i månaden.

1.12.2019 21,4%
1.11.2019 21,6%
1.10.2019 20,9%
1.9.2019 20,9%
1.8.2019 20,6%
1.7.2019 22,0%
1.6.2019 22.2%
1.5.2019 22,5%
1.4.2019 21.7%
1.3.2019 20,3%
1.2.2019 21,0%
1.1.2019 23,5%
1.12.2018 24,4%
1.11.2018 23,4%
1.10.2018 22,5%
1.9.2018 22,1%
1.8.2018 22,0%
1.7.2018 22,1%
1.6.2018 20,7%
1.5.2018 19,8%
1.4.2018 19,7%
1.3.2018 20,5%
1.2.2018 20,1%
1.1.2018 19,6%