Bränsletillägg

Oy Scandic Trans Ab följer kontinuerligt prisförändringarna för drivmedel samt deras inverkan på transportkostnaderna. Uppföljningen baserar sig på lastbilstrafikens kostnadsindexutveckling enligt det av Transport och Logistik SKAL / Statistikcentralen publicerade kostnadsindexet för drivmedel 2000 samt på ändringar i rederiernas kostnadsnivåer.

Bränsletillägget fastställes alltid första dagen i månaden.

1.3.2021 21,9%
1.2.2021 19,6%
1.1.2021 18,1%
1.12.2020 17,2%
1.11.2020 17,5%
1.10.2020 18.4%
1.9.2020 16,1%
1.8.2020 15,7%
1.7.2020 14,3%
1.6.2020 13,5%
1.5.2020 16,5%
1.4.2020 21,2%
1.3.2020 22,1%
1.2.2020 22,0%
1.1.2020 21,5%
1.12.2019 21,4%
1.11.2019 21,6%
1.10.2019 20,9%
1.9.2019 20,9%
1.8.2019 20,6%
1.7.2019 22,0%
1.6.2019 22.2%
1.5.2019 22,5%
1.4.2019 21.7%
1.3.2019 20,3%
1.2.2019 21,0%
1.1.2019 23,5%