Certifikat

Målsättningen för Scandic Trans Ab är att transporterna ska fungerar på bästa möjliga sätt. I enlighet med detta mål har certifikatsberättigande system blivit ett verktyg för utvecklingen av transporterna. Det är viktigt för oss att agera på ett sätt som främjar en långsiktig hållbar utveckling och därför erbjuder vi transportlösningar som spar resurser och som medför så små miljöeffekter som möjligt.


• Vi höjer kontinuerligt personalens och åkarnas miljömedvetenhet
• Vi agerar aktivt på ett sådant sätt att miljöskador minimeras
• Vi deltar i utvecklingen och användningen av miljövänliga anordningar och material
• Vi lastar och levererar försändelsen till rätt adress och enligt överenskommen tidtabell
• Vi levererar försändelsen så att den kommer fram oskadd
• Vi levererar varan i enlighet med gällande bestämmelser och givna anvisningar

Scandic Trans Ab:s kvalitetssystem har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 (Bureau Veritas) och företagets miljöledningssystem har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001 : 2015 (Bureau Veritas) 

certifikat2