Fordonspark

Scandic Trans fordonspark är klassificerade Scandic Thermo – fordon (FRC, FNA) som till största delen är avsedda speciellt för livsmedelstransporter och uppfyller de senaste kraven vad beträffar mått och utrustning. Tack vare modern utrustning kan man i samma transportenhet upprätthålla flera olika temperaturer, dela lastutrymmet godsvis samt erbjuda temperaturreglerade transporter för styckegods och dellaster.

 

Trailer-Kombination

 

TRAILER

                                                   

 

 

 

 

Flakmeter: 13,3-13,6
Pallplatser: 33-34
Bärförmåga: 28-32 t

 


 

Modul-Kombination

 

24m 

 25M

        Flakmeter: 18,5-21,3
Pallplatser: 46-53
Bärförmåga: 34-40 t
 

   

Norge / Danmark Bil- och Släpkombination

 

19m

                                   

 

 Flakmeter: 14,6-15,3
Pallplatser: 36-38
Bärförmåga: 31-40 t

 


 

Express-Bil

 Pika 

                                                                       

 


Flakmeter: 7,2-9,3
Pallplatser: 18-23
Bärförmåga: 13-15 t

 


 

Tilläggsutrustning:

- värmeaggregat- kyl- och frysaggregat
- ADR-utrustning
- öppningsbar sida/tak
- dubbelgolv
- bakgavellyft (Express-bilarna)


Övrigt:

- ATP-godkända
- godkända för livsmedel
- temperaturuppföljning