Rekisteröityjen oikeudet

 

Rekisteröitynä sinulla on seuraavia oikeuksia:

 

a) Oikeus selkeään tietoon. Sinulla on oikeus saada tietää, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi, minkä vuoksi olemme julkistaneet tämän tietosuojaselosteen.

 

b) Oikeus tietoon. Sinulla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Scandic Trans käsittelee sinusta. Vastaus tulee antaa 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Pyynnöstä saat ainakin seuraavat tiedot:

 

- tiedonkäsittelyn tarkoitus

- henkilötietojen kategoriat

- onko henkilötietoja luovutettu toiselle osapuolelle ja etenkin, jos niitä luovutetaan EU- ja Eta-alueen ulkopuolelle

- miten kauan henkilötietoja käsitellään ja säilytetään

- mistä olemme saaneet henkilötiedot.

 

c) Oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua. Tiedot on oikaistava niin pian kuin mahdollista.

 

d) Oikeus vaatia omien henkilötietojen poistamista. Tiedot voidaan poistaa ainoastaan jonkin seuraavan perusteen pohjalta:

 

- Henkilötiedot eivät ole enää välttämättömiä siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.

- Tietojenkäsittely perustuu pelkästään suostumukseesi ja peruutat sen.

- Vastustat tietojenkäsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiseen ole mitään oikeutettua perustetta.

- Tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten ja kiellät sen.

- Tietojenkäsittely on lainvastaista.

- Tiedot tulee poistaa oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.

 

HUOMAA! Henkilötietojasi EI voida poistaa, mikäli niitä tarvitaan oikeudellisten velvoitteiden tai muun lainsäädännön noudattamiseksi.

 

e) Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista. Voit hyödyntää tätä oikeutta esimerkiksi, jos olet pyytänyt henkilötietojesi oikaisemista ja meidän on tarkistettava uudet henkilötiedot tai jos odotat oikeutettua etuamme koskevaa selitystä.

 

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyynnöstä voit saada Scandic Trans -yhtiön sinusta käsittelemät henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Voit siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja turvallista. Tämä koskee suostumukseen ja sopimukseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ja ainoastaan teknisesti saatavilla olevia henkilötietoja.

 

g) Oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojenkäsittelyä. Jos vastustat tietojen käsittelyä, Scandic Trans -yhtiön on todistettava, että käsittelyn tarve syrjäyttää oman etusi. Jos vastustat suoramarkkinointia, käsittely lopetetaan välittömästi.

 

 

Huomaa, että oikeudet voivat vaihdella eri tilanteissa.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä Scandic Trans -yhtiöön, jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi tai tietosuojaselosteesta. Käytä joko alla olevaa yhteydenottolomaketta, kirjoita sähköpostiviesti osoitteeseen mikael.lofqvist@scandictrans.fi tai lähetä kirje osoitteeseen

 

Oy Scandic Trans Ab

Varastotie 14

FI-65 610 Mustasaari

 

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, mikäli Scandic Trans ei mielestäsi noudata tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat verkkosivuilla: www.tietosuoja.fi