TFÄ transporter av farliga ämnen

– tryggt och säkert

 

Transporter av farliga ämnen regleras av många lagar och förordningar. Syftet med bestämmelserna är att förebygga farosituationer. En korrekt surrning, placering och stuvning av lasten förbättrar körsäkerheten. Vi säkerställer att all utrustning i anslutning till transporterna är i skick och att chaufförerna har korrekt och uppdaterad utbildning för TFÄ-transporter. Vi utbildar våra chaufförer gärna lite mer än vad som krävs. Det viktigaste är att undvika alla olyckor eller skador på lasten. Genom att göra rätt från början hjälper vi våra kunder att spara både pengar och miljön.
Om du vill ha mer information om säkra transporter, fråga oss!


Skriv ut DGD-lomake och turvakortti.

 

Observera vid transport av farliga ämnen

- Det är på avsändarens ansvar att fylla i DGD-blanketten
- På DGD-blanketten meddelas noggrant produktens UN-nummer samt netto- och bruttovikt
- På DGD-blanketten ska finnas avsändarens underskrift i original

 

Farliga ämnen inkluderar bland annat:

- aerosoler
- målfärger
- tvättmedel för industrin
- kosmetikprodukter

 

Kvalitet och säkerhet
Reko Märsylä
Tel +358 20 120 2504
GSM +358 40 648 2522
reko.marsyla@scandictrans.fi