Tjänster för flygfraktbolag

– pålitligt från kunden till flygfältet

 

Scandic Trans erbjuder flygfraktservice för flygbolag, speditörer och övriga kunder. Vi transporterar flyggods regelbundet mellan till exempel Helsingfors-Vanda och Arlanda.
Vår kompetenta personal ser till att godset lastas, lossas och märks enligt givna instruktioner. Att tidtabellerna håller är det viktigaste i fråga om flygfrakt. Tidtabellerna kan övervakas i realtid med GPS.