Förtullning och spedition

- yrkesskicklighet garanterar smidig dokumentation och effektivt godsflöde

Genom oss får du professionella förtullnings- och speditionstjänster i anknytning till export- och importhandel. Vi har flera decenniers erfarenhet av förtullnings- och speditionsuppgifter. Vi erbjuder export- och importförtullningar, temporära förtullningar, förädlingar. Vår kompetens omfattar bl.a. containerexport till Fjärran Östern samt förtullning av ryska försändelser. Eftersom vi tar hand om allt pappersarbete med tullen och transportföretagen centralt, har kunden endast en ansvarspartner och får endast en faktura att betala. Vi skräddarsyr våra tjänster enligt kundens specifika behov.

 

Vi är registrerad kreditkund hos Finska tullen. Vi har direkt elektronisk kontakt till tullen (EDI-kontakt) och sköter förtullningstjänster elektroniskt i hela Finland. Vi erbjuder flexibel, snabb och professionell service, med hjälp av vilken både dokumentation och godsflöden effektiveras. I Åbo får du via oss även manuellt stämplade dokument.

 

I våra speditionsuppdrag iakttar vi Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2000) – i övrigt iakttar vi noggrant alla lagar och förordningar.

 

Importförtullningar och exportklareringar 

- normalt gods, sötsaker och övriga livsmedel, farliga ämnen
- försändelser med egen trafik (FI-NO, NO-FI)
- specialkompetens inom containerexport till Fjärran Östern samt inom förtullning av tågtransporter till Ryssland.
- exportdeklarationer och dokument
- centraliserad förtullning vid införsel i landet, officiella anmälningar och dokumentation: pappersarbeten med tullen och transportföretagen, betalning av utgifter samt engångsfakturering av kunden
- övriga förtullningsförfaranden: förädling, tillfällig införsel
- konsultering i anknytning till förtullningar
- förtullningsärenden i Åbo: dokument som stämplas manuellt i tullen