Livsmedelstransporter

– färskt och fräscht ända fram

 

Scandic Trans Ab har satsat kraftigt på temperaturreglerad transportutrustning. Vid livsmedelstransporter är det inte bara fråga om att hålla varorna kalla eller varma. Många produkter har nuförtiden mycket exakta temperaturgränser, som inte får över- eller underskridas. Chokladen får inte förvaras för varmt eller kallt, glassen får inte smälta och grönsakerna får inte frysa.


Våra fordon är utrustade med temperaturuppföljning i realtid. Chauffören larmas om temperaturen sjunker eller stiger för mycket. Eftersom vi satsar på kontinuerlig utbildning av våra chaufförer, har de noggranna instruktioner för hur de ska handla vid temperaturavvikelser. Chauffören kör vid behov till närmaste kyllager, där lasten lossas eller flyttas till ett annat fordon. Vi följer strikt vårt system för egenkontroll. Scandic Trans omfattande samarbetsnätverk runt om i Finland, Sverige, Norge och Danmark garanterar en utmärkt säkerhet vid undantagssituationer.

 

Livsmedelstransporter

- +2 … +4 C°
- -22 … +25 C°

 

Scandic Thermo-fordonspark:

- 45 fordon, varav 35 är lämpade för frystransporter
- flakmeter: 13,6 - 21,2
- flakplatser: 33 - 102 (mellanplan)
- fordonen är utrustade med temperaturuppföljning i realtid
- rapporter
- verifikation i efterhand

 

 

Oiva-rapport

Oiva

 Oiva2