Överdimensionerade transporter

– överbreda och överhöga

 

Vi erbjuder en helhetsservice i fråga om överdimensionerade specialtransporter. Överdimensionerade transporter regleras av ett stort antal bestämmelser och begränsningar. De förutsätter även tillstånd från myndigheterna. Vi sköter om allt som behövs för ordnandet av överdimensionerade transporter: ansökan om tillstånd, följebil, specialutrustning, skyltar och varningsljus. Transporten sker på rätt sätt och enligt avtalad tidtabell.

 

Richard Romar
Tel +358 20 120 2503
GSM +358 40 509 8520
richard.romar@scandictrans.fi