Projekttransporter

– en ansvarig aktör, många chaufförer

Projekttransporter behövs då godset måste byta fordon under transporten eller då det behövs flera transport-, omlastnings-, lyft- eller mellanlagringstjänster. Projekttransport kan betyda förflyttning av en produktionsmaskin, flytt av ett kontor till en annan ort eller transport av teknik, produkter och konstruktioner till ett evenemang.

 

Vi kan sköta om projekttransporten med allt från förpackningen av godset till transporten och lossningen. Landsvägstransporter är vårt specialområde och vi har mycket erfarenhet av i synnerhet livsmedelstransporter.

 

Scandic Trans klarlägger för kundens del alla behövliga samarbetspartner och deras utbud av tjänster, kunnande och priser. Vi utarbetar en lösning där kundens önskan i fråga om leveranstid, pris och pålitlighet uppfylls.

 

Vi erbjuder service till företag av alla storlekar och sköter även krävande försändelser. Då transporten koordineras av en professionell aktör, sparar kunden mycket tid. Samtidigt säkerställs att alla specialkrav i anknytning till transporten beaktas.

 

Vi erbjuder högklassiga projekttransporter till ett konkurrenskraftigt pris, eftersom vi har ett omfattande samarbetsnätverk runt om i Europa. Scandic Trans välfungerande transportrutter i Norden förenas till nya länder. Målländer är i synnerhet Tyskland, Beneluxländerna, Frankrike, Stor-Britannien, Österrike och Polen. Vi sköter transporter även till övriga Europa och vid behov även till andra kontinenter.

 

Projekttransporter kan vara exempelvis

- flyttning av produktionsmaskiner
- flyttning av kontor
- transport av teknik, produkter och konstruktioner till olika evenemang

 

Richard Romar
Tel +358 20 120 2503
GSM +358 40 509 8520
richard.romar@scandictrans.fi