Temperaturreglerade transporter

– produkternas egenskaper bibehålls

Viktigt vid temperaturreglerade transporter är att temperaturen hålls konstant under hela transporten. En stabil temperatur garanterar att produktens sammansättning inte förändras och att den hålls färsk och oskadd. Särskilt känsliga för temperaturvariationer är bl.a. läkemedel, choklad och glass.


För temperaturreglerade transporter krävs en välutrustad fordonspark (FNA/FRC) och rätt arbetsredskap. Vi utbildar våra chaufförer kontinuerligt och kontrollerar transporttemperaturerna i realtid med vårt uppföljningssystem. En viktig princip för Scandic Trans är att fordon och utrustning ska fungera felfritt och personalen ska agera på rätt sätt i alla situationer. Vi vill försäkra oss om att lasten når sin destination i samma goda skick som då den avgick.